Bli medlem
Uppdaterad 21 03 20

Som medlem får du:

  • Delta och rätt att rösta på våra årsmöten.
  • Information om våra aktiviteter.
  • Du får gå på våra föreläsningar för ett lägre pris.
  • Du får vår tidning OMEP-nytt - 3 nummer per år. Du kan också skicka in textbidrag till OMEP-Nytt.
  • Du får European Newsletter.
  • Du får vår internationella tidskrift, IJEC.
  • Du får information om och kan delta i våra projekt.
  • Du kan delta på våra nationella och internationella konferenser.  

Så här gör du
Avgiften du betalar in gäller för medlemskap under ett kalenderår.
Medlemsavgiften är 200 kr för enskilt medlemskap*
                                         100 kr för studerande, pensionär
                                         600 kr för förskolor/skolor/organisationer/företag.
Du betalar till Svenska OMEP, plusgiro 45 63 41-7. Du kommer att få en bekräftelse på att vi mottagit din betalning.
Skriv ditt namn och e-postadress samt vilken krets du vill tillhöra på inbetalningsordern. Det är viktigt att du kommer ihåg att fylla i din e-postadress  då vi skickar all information till dig via mail. Får du inte plats med all information, kan du skicka meddelande till den krets du tillhör. Vill du betala med faktura, ta kontakt med vår kassör.

Vi följer Eu:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. Ditt namn och dina kontaktuppgifter finns i ett medlemsregister samt i ett register hos den krets du valt att tillhöra. Uppgifterna ligger kvar i våra register två år efter din senaste inbetalning. Vill du ha dina personuppgifter strukna tidigare ur registret, kontakta din krets.

* Medlemsavgiften för 2022 kommer att höjas till 250 kr per år för enskilt medlemskap och 150 kr för pensionärer.