Aktuellt i november 2021

Torsdag 11 november kl 17.30-19.00 Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”. Erica Strand och Lise-Lott Fjell, förskollärare För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i oktober
2021

Tisdag 12 oktober kl 17:30 -19:00 Hur barn får och tar tillträde i lek”.  Ulla Jivegård, förskollärare

För mer information se Göteborgskretsen

Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning "Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg,Universitetsadjunkt och master i aktionslärande
För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i september 2021

30 september. Digital föreläsning. "Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott?" Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgsuniversitet, Gillbergcentrum.
För mer information se Stockholmskretsen
 

Torsdag 23 september kl. 17.30-19.00  ”Anknytning och inskolning på förskolan”  Victoria Sandqvist, legitimerad psykolog.
För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i augusti 2021

20 augusti. Styrelsemöte Svenska OMEP.

Aktuellt i juli 2021

12 - 16 juli. OMEP:s Världsmöte och konferens i Aten, Grekland är uppskjutet till 11 - 15 juli 2022

Aktuellt i juni 2021

4 juni - Styrelsemöte, Svenska OMEP 
1 - 2 juni. OMEP in International Forum "Child in a Digital World"
on line


Aktuellt i maj 2021

17 maj - Pressrelease "Blöjfria barn tidigare". Läs mer under fliken "Enkäter rapporter"

11 maj
- Heteronormativitet, barndom och förskola. 17.30 - 19.00. Lena Sotevik.
Mer information hos Göteborgskretsen
4 maj
  - Allt är för barnens bästa. Livsberättelser om det betydelsefulla i möten, Ingmarie Bengtsson. Mer information hos Skånekretsen

Aktuellt i april 2021

15 april - Att börja i förskolan. 17.00 - 18.30. Gunilla Niss. Anmälan senast 12 april. Mer information hos Stockholmskretsen

Aktuellt i mars 2021

18 mars. Vad betyder transspråkande i teori och praktik, 17.30 - 19.00.  Annika Åkerblom. Se mer information hos Göteborgskretsen

25 mars.  From warfare to welfare,  Lena Bäckström. Se mer information hos Skånekretsen