Aktuellt i april
2022

 Skånekretsen. 19 april Föreläsning av Ingela Friberg ”Övergångar mellan olika skolformer med fokus på kommunikation, relationer och aktiviteter”.  För mer information se Skånekretsen  

Aktuellt i mars
2022

Stockholmskretsen. Föreläsning 16 mars "En likvärdig förskola -  Språk, lek och demokrati "

Skånekretsen. Föreläsning 10 mars ”Om våra barn”
Föreläsningen vänder sig till personal på förskolan och föräldrar. Digitalt via Zoom.  För mer information se Skånekretsen

 4-5 mars har Svenska OMEP årsmöte samt styrelsemöte.
Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna 4 veckor innan mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. 

Aktuellt i februari 2022

14 februari Årsmöte i Skånekretsen. Föreläsning i samband med mötet "Allt för barnens bästa - livsberättelser om det betydelsefulla i möten", Ingmarie Bengtsson. 
 
För mer information se Skånekretsen

10 februari Årsmöte i Göteborgskretsen. 
Föreläsning i samband med mötet. Anne Harju: ”Vardagsnationalism i förskola". Fokus är barns vardagsliv i en mångfaldig och migrerande värld.”  För mer information se Göreborgskretsen

3 februari kl.18.00 Årsmöte i Stockholmskretsen. Föreläsning i samband med mötet "Blöjfria barn tidigare - ett aktionsprojekt inom OMEP.  För mer information se Stockholmskretsen

Aktuellt i januari 2022


Aktuellt i december 2021

Den 1 december kl 18-21. Rädda Barnen Kristianstad och OMEP (Skånekretsen) inbjuder till inspirationsföreläsning i traumamedveten omsorg (TMO) För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i november 2021

Torsdagen 18 november kl. 18.00 -20.00.  OBS! Inställt. Välkommen på en Tema-kväll om Barnkonventionen. Ni kommer att få inblick i några av Svenska OMEP´s aktuella projekt.
För mer information se Stockholmskretsen


Torsdag 11 november kl 17.30-19.00 OBS! Digital föreläsning Hållbar utveckling, att lära för livet och framtiden”. Erica Strand och Lise-Lott Fjell, förskollärare För mer information se Göteborgskretsen

Aktuellt i oktober
2021

OMEP:s kalender för 2022. Ta kontakt med någon av kretsarna för mer information om och köp av kalendern. 

20 oktober kl. 17.30-19.00  ”Anknytning och inskolning på förskolan”  Victoria Sandqvist, legitimerad psykolog.
Obs! Nytt datum. För mer information se Göteborgskretsen

12 oktober kl 17:30 -19:00 Hur barn får och tar tillträde i lek”. Föreläsningen är inställdUlla Jivegård, förskollärare. 

För mer information se Göteborgskretsen


Den 4 oktober 18.00 – 19.00 Medlemsmöte med föreläsning "Övergångar mellan olika skolformer – en bro". Resultat från ett Erasmusprojekt. Ingela Friberg,Universitetsadjunkt och master i aktionslärande
För mer information se Skånekretsen

Aktuellt i september 2021

30 september. Digital föreläsning. "Barn som behöver stöd i konflikthantering - hur kan vi förstå och hjälpa barn som får utbrott?" Elisabeth Fernell, överläkare i barnneurologi och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgsuniversitet, Gillbergcentrum.
För mer information se Stockholmskretsen
 

Aktuellt i augusti 2021

20 augusti. Styrelsemöte Svenska OMEP.

Aktuellt i juli 2021

12 - 16 juli. OMEP:s Världsmöte och konferens i Aten, Grekland är uppskjutet till 11 - 15 juli 2022

Aktuellt i juni 2021

4 juni - Styrelsemöte, Svenska OMEP 
1 - 2 juni. OMEP in International Forum "Child in a Digital World"
on line


Aktuellt i maj 2021

17 maj - Pressrelease "Blöjfria barn tidigare". Läs mer under fliken "Enkäter rapporter"

11 maj
- Heteronormativitet, barndom och förskola. 17.30 - 19.00. Lena Sotevik.
Mer information hos Göteborgskretsen
4 maj
  - Allt är för barnens bästa. Livsberättelser om det betydelsefulla i möten, Ingmarie Bengtsson. Mer information hos Skånekretsen

Aktuellt i april 2021

15 april - Att börja i förskolan. 17.00 - 18.30. Gunilla Niss. Anmälan senast 12 april. Mer information hos Stockholmskretsen

Aktuellt i mars 2021

18 mars. Vad betyder transspråkande i teori och praktik, 17.30 - 19.00.  Annika Åkerblom. Se mer information hos Göteborgskretsen

25 mars.  From warfare to welfare,  Lena Bäckström. Se mer information hos Skånekretsen