Svenska OMEP    
På barnens sida i över 70 år

Aktuellt
- Region Europa har fått ny ordförande, Adrijana Visnjic Jevtic, Kroatien.
- Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften för 2022. Avgiften har höjts. Läs mer under "Bli medlem"
- Information om kretsarnas årsmötesdatum samt vårens föreläsningar finns under fliken "Aktuellt" samt under respektive krets sida.
- Senaste numret av OMEP Nytt innehåller bl.a. information om OMEP:s nya Erasmusprojekt.
- Världskonferens i Aten 11 - 15 juli. Är du intresserad av att delta och kanske presentera något? Läs mer under Internationellt.
- OMEP:s kalender för 2022 med förslag på dagar att fira extra mycket finns att beställa hos kretsarna.

Vår nya hemsida är under uppbyggnad

Vad gör OMEP?

OMEP arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället enligt FN:s konvention om barnets rättigheter
OMEP erbjuder föreläsningar, seminarier och work shops
OMEP arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030
OMEP har kontakt och samarbetar med olika grupper i samhället, nationellt och internationellt med syfte att främja arbete för barns välbefinnande och utveckling
OMEP stödjer och publicerar forskning för att öka kunskapen om barn
OMEP driver projekt

Vad kommer jag göra för barnen?

OMEP har rådgivande status i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet samt är medlem i olika nätverk. Som medlem i OMEP är du med och befrämjar arbete för barns rättigheter till trygghet, hälsa och utbildning. 
Med ökad kunskap i frågor OMEP driver kan du vara med och göra barns röster hörda.

Som medlem kommer du...

 att kunna vara med på föreläsningar, seminarier och work shops OMEP anordnar.
 att kunna ta del av forskning i Sverige och övriga världen
 att få möjlighet att vara med på konferenser
 att kunna träffa och samarbeta med andra professionella från hela världen
 att ha möjlighet att delta i projekt